گاز رومیزی

 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-4602 ابعاد:52*64 cm تعدادشعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط1/7 KW چپ جلو پلوپز3/5 KW وسط عقب متوسط 1/7 KW...

  18,556,800 ریال 23,196,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-4602s ابعاد 52*64 cm تعدادشعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو پلوپز3 KW راست عقب متوسط 1/7 KW راست...

  20,412,000 ریال 25,515,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 •  گاز صفحه ای استیل البرز کد مدل S-5909 نوع استیل ابعاد 51*91 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها وسط عقب متوسط  1/9 KW وسط جلو کوچک 1 KW چپ عقب متوسط 1/9 KW چپ جلو بزرگ 3 KW راست پلوپز 4 KW

  19,861,600 ریال 24,827,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل G-4 میلان

  10,344,300 ریال 11,890,000 ریال 13% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل MG6011 شیشه ای

  12,346,620 ریال 15,829,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل G13-HE اخوان

  18,249,660 ریال 23,397,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •  گاز استیل البرز کد مدل S-5908 نوع استیل ابعاد 50*86 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع  ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها وسط جلو ماهی پز 1/8 KW راست  متوسط  1/75 KW وسط چپ عقب کوچک 1 KW وسط راست عقب متوسط 1/75 KW چپ پلوپز 3/8 KW

  20,829,600 ریال 26,037,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • گاز صفحه ای استیل البرز کد مدلS-6901 نوع استیل ابعاد 52/5*93 cm تعداد شعله شش شعله   دارای تجهیزات گاز سوز SABAF ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب بزرگ  3 KW وسط جلو ماهی پز 1/8 KW راست جلو متوسط  1/7 KW چپ عقب متوسط 1/75 KW چپ جلو کوچک 1 KW وسط...

  23,566,400 ریال 29,458,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5907 ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو بزرگ3 KW وسط عقب متوسط 1/7 KW وسط جلو...

  21,960,800 ریال 27,451,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5907 نوع استیل ابعاد 51*88 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA  دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط 1/7 KW راست جلو متوسط 1/7 KW چپ جلو بزرگ 3 KW چپ جلو کوچک 1 KW وسط پلوپز 3/9 KW

  19,685,600 ریال 24,607,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز کد مدلS-6121 نوع استیل ابعاد 51*120 cm تعداد شعله شش شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها وسط راست پلوپز 4 KW راست عقب متوسط شلف 2/5 KW راست جلو کوچک 1 KW وسط چپ پلوپز 4 KW چپ جلو متوسط  1/9...

  33,717,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5906 نوع استیل ابعاد 50*86 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز SABAF ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا  دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب بزرگ 3 KW راست جلو متوسط  1/75 KW چپ عقب متوسط 1/75 KW چپ جلو کوچک 3 KW وسط پلوپز 3/8 KW

  19,245,600 ریال 24,057,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 •  گاز صفحه ای استیل البرز کد مدلS-5701 نوع استیل ابعاد 52*70 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب بزرگ 3 KW راست جلو کوچک 1 KW چپ عقب متوسط 1/75 KW چپ جلو متوسط 1/75 KW وسط پلوپز 3/8 KW

  18,365,600 ریال 22,957,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5905 نوع استیل ابعاد 50*86 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط 1/7  KW راست جلو کوچک 1 KW وسط عقب متوسط 1/7 KW چپ جلو بزرگ 3 KW وسط پلوپز 3/8 KW

  18,629,600 ریال 23,287,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5904 نوع استیلابعاد 50*86 cmتعداد شعله پنچ شعله  دارای تجهیزات گاز سوز SABAFایتالیادارای ترموکوپل های فوق سریع ORIKLI اسپانیادارای فندک الکتریکیراندمان حرارتی 60%محافظ صفحه چدنی با لعاب ماتتوان حرارتی مشعلهاراست عقب متوسط 1/7 KWراست جلو متوسط 1/7 KWچپ جلو بزرگ 3 KWچپ عقب کوچک 1 KWوسط پلوپز دوگانه 5 KW

  20,125,600 ریال 25,157,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • گاز صفحه ای استیل البرز مدل S-4603 نوع استیل ابعاد 50*60 cm تعداد شعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز  SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORIKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه پن ساپرت استیل توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط 1/7 KW راست جلو متوسط 1/7 KW چپ عقب پلوپز 3/8 KW چپ جلو کوچک 1 KW

  16,869,600 ریال 21,087,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5902 نوع استیل ابعاد 52*91 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط  1/7 KW راست جلو متوسط 1/7 KW چپ عقب کوچک 1 KW چپ جلو بزرگ 3 KW وسط پلوپز دوگانه 5 KW

  20,125,600 ریال 25,157,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-3601 نوع استیل ابعاد 50*61/3 cm تعداد شعله سه شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA  دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها چپ جلو کوچک 1 KW چپ عقب بزرگ شلف 4 KW راست پلوپز 4 KW

  16,502,400 ریال 20,628,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5908 ابعاد 50*90 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب بزرگ  3 KW چپ جلو کوچک 1 KW راست عقب متوسط 1/7 KW راست جلو...

  22,144,800 ریال 27,681,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5910w ابعاد 51*91 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFEND -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLIاسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط  1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW راست عقب بزرگ 3 KW راست...

  23,800,800 ریال 29,751,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5905 ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها: راست عقب متوسط 1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW چپ عقب بزرگ3 KW راست...

  20,212,800 ریال 25,266,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5910 ابعاد 51*91 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI-SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURAاسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW راست عقب بزرگ3 KW راست...

  22,236,800 ریال 27,796,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5904 ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ جلو متوسط1/7 KW چپ عقب بزرگ3 KW راست عقب متوسط1/7 KW راست جلو...

  21,960,800 ریال 27,451,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5909 ابعاد 51*91 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو بزرگ3 KW وسط عقب متوسط 1/7 KW وسط جلو...

  22,236,800 ریال 27,796,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5904s ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ جلو متوسط1/7 KW راست جلو کوچک1 KW راست عقب متوسط 1/7 KW چپ...

  23,248,800 ریال 29,061,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5901s ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب بزرگ3 KW چپ جلو کوچک1 KW راست عقب متوسط 1/7 KW راست جلو...

  23,800,800 ریال 29,751,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5703 ابعاد 50*75 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو بزرگ3 KW راست عقب کوچک1 KW راست جلو...

  20,764,800 ریال 25,956,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-2302 ابعاد 35*52 cm تعدادشعله دو شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها  عقب بزرگ3 KW جلو کوچک1 KW

  10,276,800 ریال 12,846,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-1301 ابعاد 52*35 cm تعدادشعله تک شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها وسط پلوپز 4 KW

  8,436,800 ریال 10,546,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-4101 ابعاد 41*105 cm تعدادشعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ کوچک1 KW وسط چپ بزرگ3 KW وسط راست 1/7 KW راست پلوپز...

  18,924,800 ریال 23,656,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-3501 ابعاد 52*52 cm تعدادشعله سه شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو کوچک1 KW راست بزرگ3 KW

  15,060,800 ریال 18,826,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-2303 ابعاد 52*35 cm تعدادشعله دو شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها جلو کوچک1 KW عقب بزرگ3 KW

  10,644,800 ریال 13,306,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 •  گاز سرامیکی صفحه ای استیل البرز C-5902 ابعاد 52*92 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOTT آلمان مقاوم تا دمای 800c توان حرارتی مشعلها چپ جلو متوسط1/7 KW چپ عقب بزرگ3 KW راست عقب متوسط1/7 KW راست...

  31,824,000 ریال 39,780,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز C-4901 ابعاد 52*91/5 cm تعداد چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOTT آلمان مقاوم تا دمای 800c توان حرارتی مشعلها عقب متوسط1/7 KW چپ عقب بزرگ3 KW راست پلوپز1/7 KW جلو کوچک1 KW

  28,676,800 ریال 35,846,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 •  گاز صفحه ای استیل البرز کد مدلS-5901  نوع استیل ابعاد 49*87/5 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDIایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه پن ساپرت استیل توان حرارتی مشعلها راست عقب کوچک 1 KW راست جلو بزرگ 3 KW چپ عقب متوسط 1/9 KW چپ جلو متوسط 1/9 KW وسط پلوپز 4 KW

  19,685,600 ریال 24,607,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای S-5911 استیل البرز نوع استیل ابعاد 54*88 cm تعداد شعله پنچ شعله فلش مونت  دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه پن ساپرت استیل توان حرارتی مشعلها راست عقب کوچک 1 KW راست جلو بزرگ 3 KW چپ عقب متوسط 1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW وسط پلوپز 4 KW

  24,496,000 ریال 30,620,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • یکی از معیارهایی که در خرید سینک ظرفشویی از هر مدل همانند سینک 530 توکار استیل البرز باید توجه داشته باشید، تعادل بین زیبایی و کارایی سینک است. در آشپزخانه هایی که دکوراسیون مدرن دارند ترجیح داده می شود که از سینک های فانتزی استفاده شود 

  11,658,400 ریال 14,573,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید اجاق گاز صفحه ای اخوان کد مدل V 16(ونوس)ابعاد اجاق گاز: 50*86 cm نمای ظاهری شیشه مشکی لبه تراشیده  تعداد شعله پنج شعله جنس شعله پخش کن چدن دارای قطعات ایتالیایی SABAF  راندمان حرارتی بالای 25 % 20 ماه گارانتی شرکت اخوان جم

  23,165,220 ریال 29,699,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی اخوان  مدل Z5نمای ظاهری شیشه مشکی تعداد شعله پنج شعله جنس صفحه شیشه جنس شعله پخش کن چدن دارای وک طول گاز 86 سانتی متر عرض گاز 50 سانتی متر راندمان احتراق بالا اجزا و قطعات ایرانی با سطح مصرف انرژی A + 18ماه گارانتی اصلی شرکت اخوان جم 

  11,343,540 ریال 14,543,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث MG0066 رویال-آینه ایابعاد 51*90 سانتی متر محل برش 46.6*84.7 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه نشکن تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  17,625,300 ریال 22,890,000 ریال 23% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل  CS-8571 استیلابعاد 51*88 سانتی متر محل برش 48*84 سانتیمتر دارای کلیه قطعات اصلی SABAF ایتالیا سر شعله سری جدید HE LUXE با راندمان حرارتی بالا دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  18,400,000 ریال 23,000,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل IG8514 شیشه ایابعاد 52*89 سانتی متر محل برش 48*84 سانتیمتر دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  12,637,600 ریال 15,797,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل IG-8508 شیشه ایابعاد 51*88 سانتی متر محل برش 48*84 سانتیمتر دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  12,637,600 ریال 15,797,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل IG-8505 شیشه ایابعاد 51*88 سانتی متر محل برش 48*84 سانتیمتر دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  12,637,600 ریال 15,797,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل IG-6402M شیشه ایابعاد 52*64 سانتی متر محل برش 47.5*59 سانتیمتر دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  10,036,000 ریال 12,545,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل IG-8504 شیشه ایابعاد 51*88 سانتی متر محل برش 48*84 سانتیمتر دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  12,637,600 ریال 15,797,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل  IG-8501 شیشه ایابعاد 51*88 سانتی متر محل برش 48*84 سانتیمتر دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  12,637,600 ریال 15,797,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل IS-9501 استیلابعاد 50*86 سانتی متر محل برش 48*84 سانتیمتر دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  13,120,000 ریال 16,400,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل  IG8515 شیشه ایابعاد 52*89 سانتی متر محل برش 48*84 سانتیمتر دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  12,637,600 ریال 15,797,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کن مدل  IG-8510 شیشه ایابعاد 52*89 سانتی متر محل برش 48*84 سانتیمتر دارای 24ماه ضمانت شیشه و قطعات اجاق گاز تعداد شعله پنج شعله ولوم ها مقام در برابر حرارت شبکه چدنی لعابدار مات  + چدنی وک مجهز به ترموکوپل(aultra rapid) با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت کن

  12,637,600 ریال 15,797,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S501ابعاد :  50*86 سانتیمتر  جنس صفحه: استیل 18/10 استنلس استیل ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: دوال دو زمانه توان حرارتی مشعلها:    پلوپز (دوال): 4/2 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه...

  15,021,000 ریال 16,690,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G522ابعاد :  51*91 سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  14,737,500 ریال 16,375,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G504ابعاد :  50*86 سانتیمتر  جنس صفحه: استیل 18/10 ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: دوال دو زمانه توان حرارتی مشعلها:    پلوپز (دوال): 4/2 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  15,367,500 ریال 17,075,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G506ابعاد :  51*89 سانتیمتر  جنس صفحه: استیل 18/10 ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  15,795,000 ریال 17,550,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G505(لمسی)ابعاد :  50*86 سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت لمسی ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) مجهز به شیربرقی  نوع ترموکوپل: SABAF ایتالیا  نوع پلوپز: وک سرشعله ها : SABAF ایتالیا  توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر...

  32,850,000 ریال 36,500,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G504M(فرم آینه ای)ابعاد :  51*91سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  15,912,000 ریال 17,680,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G523ابعاد :  50*86 سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  16,015,500 ریال 17,795,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G506ابعاد :  50*86سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  15,192,000 ریال 16,880,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S510ابعاد :  51*89 سانتیمتر  جنس صفحه: استیل 18/10 ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: دوال دو زمانه توان حرارتی مشعلها:    پلوپز (دوال): 4/2 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  23,184,000 ریال 25,760,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G416ابعاد :  51*70سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک  توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط:  1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  11,979,000 ریال 13,310,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل IS5910ابعاد :  51*90سانتیمتر  جنس صفحه: استیل 10-18 ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت)  نوع ترموکوپل: SABAF ایتالیا  شیر: 210 درجه SABAF ایتالیا  سرشعله ها : سری 2 SABAF AE ایتالیا  توان حرارتی مشعلها:    پلوپز دوال: 4 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/75 کیلووات قهوه جوش: 1 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر...

  23,184,000 ریال 25,760,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل IG4610ابعاد :  51*62 سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت)  نوع ترموکوپل: CAST FUTURA ایتالیا  شیر: 180 درجه DEFENDI ایتالیا  سرشعله ها : سری لوکس DEFENDI ایتالیا  توان حرارتی مشعلها:    پلوپز : 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط:  1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و...

  15,777,300 ریال 20,490,000 ریال 23% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G415ابعاد :  51*70سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  10,248,700 ریال 13,310,000 ریال 23% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل G408ابعاد :  51*62 سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت)  نوع ترموکوپل: SABAF ایتالیا  شیر: 160 درجه DEFENDI ایتالیا  سرشعله ها : SABAF ایتالیا  توان حرارتی مشعلها:    پلوپز : 3/5 کیلووات متوسط:  1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  10,416,000 ریال 13,020,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S512ابعاد :  50*89 سانتیمتر  جنس صفحه: استیل 18/10 ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  13,767,600 ریال 17,880,000 ریال 23% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی ایلیا استیل مدل S513ابعاد :  51*89 سانتیمتر  جنس صفحه: استیل 18/10 ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  16,092,000 ریال 17,880,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدلG416 M ایلیا استیل(فرم آینه ای)ابعاد :  51*70سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط:  1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  11,108,000 ریال 13,885,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل G-2 میلاننوع رنگ : مشکی ابعاد : 52*89 cm دارای سر شعله های قارچی (نسل چهارم) دارای ترموکوپل Super Toptime از شرکت Orkli محافظ چدنی اجاق با سه لایه لعاب ایتالیایی فندک نسوز اتومات ضد شوک راندمان حرارتی 25%بیشتر به سر شعله های نسل سوم ولوم سربی نسوز دارای گرید مصرف انرژی A لبه های شیشه تراش خورده شیشه نشکن تا دمای 800 سانتی گراد

  10,344,300 ریال 11,890,000 ریال 13% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل G-6new میلاننوع رنگ : مشکی ابعاد : 52*89 cm پلوپز کنار دارای ترموکوپل Super Toptime از شرکت Orkli محافظ چدنی اجاق با سه لایه لعاب ایتالیایی فندک نسوز اتومات ضد شوک ولوم سربی نسوز دارای گرید مصرف انرژی A لبه های شیشه تراش خورده شیشه نشکن تا دمای 800 سانتی گراد

  8,691,300 ریال 9,990,000 ریال 13% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کد S-19 میلاننوع رنگ : استیل ابعاد : 50*86 cm پلوپز وسط دارای ترموکوپل Super Toptime از شرکت Orkli محافظ چدنی اجاق با سه لایه لعاب ایتالیایی دارای 18 ماه گارانتی شرکت میلان فندک نسوز اتومات ضد شوک ولوم سربی نسوز دارای گرید مصرف انرژی A لبه های شیشه تراش خورده

  11,736,300 ریال 13,490,000 ریال 13% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل S-18 میلاننوع رنگ : استیل ابعاد : 50*86 cm پلوپز کنار دارای ترموکوپل Super Toptime از شرکت Orkli محافظ چدنی اجاق با سه لایه لعاب ایتالیایی فندک نسوز اتومات ضد شوک ولوم سربی نسوز دارای گرید مصرف انرژی A

  11,736,300 ریال 13,490,000 ریال 13% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل S-10 میلاننوع رنگ : استیل ابعاد : 50*86 cm پلوپز راست دارای ترموکوپل Super Toptime از شرکت Orkli محافظ چدنی اجاق با سه لایه لعاب ایتالیایی فندک نسوز اتومات ضد شوک ولوم سربی نسوز دارای 18 ماه ضمانت شرکت میلان دارای گرید مصرف انرژی A دارای علامت استاندارد

  12,084,300 ریال 13,890,000 ریال 13% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل S-9 میلاننوع رنگ : استیل ابعاد : 50*86 cm پلوپز وسط دارای ترموکوپل Super Toptime از شرکت Orkli محافظ چدنی اجاق با سه لایه لعاب ایتالیایی فندک نسوز اتومات ضد شوک ولوم سربی نسوز دارای گرید مصرف انرژی A دارای علامت استاندارد دارای 18 ماه گارانتی

  12,084,300 ریال 13,890,000 ریال 13% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل S-9G میلاننوع رنگ : استیل طلایی ابعاد : 50*86 cm پلوپز وسط دارای ترموکوپل Super Toptime از شرکت Orkli محافظ چدنی اجاق با سه لایه لعاب ایتالیایی فندک نسوز اتومات ضد شوک ولوم سربی نسوز دارای گرید مصرف انرژی A دارای علامت استاندارد ایران

  15,912,000 ریال 19,890,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل S-5 میلاننوع رنگ : استیل ابعاد : 50*86 cm پلوپز کنار دارای ترموکوپل Super Toptime از شرکت Orkli محافظ چدنی اجاق با سه لایه لعاب ایتالیایی فندک نسوز اتومات ضد شوک ولوم سربی نسوز دارای گرید مصرف انرژی A دارای 18 ماه گارانتی

  12,084,300 ریال 13,890,000 ریال 13% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز صفحه ای،رومیزی ایلیا استیل مدل G501ابعاد :  51*86 سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: دوال دو زمانه توان حرارتی مشعلها:    پلوپز (دوال): 4/2 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  16,015,500 ریال 17,795,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کد S201 ایلیا استیلابعاد :  50*29 سانتیمتر  جنس صفحه: استیل 18/10 استنلس استیل ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات متوسط: 1/6 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  7,551,000 ریال 8,390,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل G504 ایلیا استیلابعاد :  51*91سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا نوع پلوپز: وک توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات بزرگ: 3 کیلووات متوسط: (2*) 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  15,192,000 ریال 16,880,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی مدل G202 ایلیا استیلابعاد :  51*33سانتیمتر  جنس صفحه: شیشه سکوریت ولوم: دو جزئی نسوز (باکالیت) نوع ترموکوپل: سوپر تاپ تایم ORKLI اسپانیا توان حرارتی مشعلها:    پلوپز: 3/5 کیلووات متوسط: 1/6 کیلووات قهوه جوش: 1/3 کیلووات شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ 18 ماه گارانتی

  7,092,000 ریال 7,880,000 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی کد S-5959 استیل البرزابعاد 51*91 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گازسوز استاندارد ایرانی دارای ترموکوپل های ایرانی دارای فندک الکتریکی محافظ صفحه رویه از جنس چدن  پلوپز راست توان حرارتی کل مشعلها 10.9 KW مشعل پلوپز با توان حرارتی 3.7 KW مقاوم در برابر حرارت فواصل مناسب شعله ها مقاوم در برابر حرارت

  13,496,000 ریال 16,870,000 ریال 20% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-07-01
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  خرید گاز رومیزی بیمکث کد MG0025 شیشه ایابعاد 51*30 سانتی متر محل برش 48*28 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه نشکن تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  4,766,300 ریال 6,190,000 ریال 23% ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث  MG5087 شیشه ایابعاد 51*90 سانتی متر محل برش 48*88 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه نشکن تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  12,865,930 ریال 16,709,000 ریال 23% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث کد MG5083 شیشه ایابعاد 45*80 سانتی متر محل برش 40*75 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه نشکن تعداد شعله سه شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  10,663,730 ریال 13,849,000 ریال 23% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل MG5094 استیلابعاد 51*89 سانتی متر محل برش 48.1*86.3 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  14,062,620 ریال 18,029,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل MG0012A استیلابعاد 51*89 سانتی متر محل برش 48.1*86.3 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله دارای قطعات اصلی DEFENDI ایتالیا مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  17,932,200 ریال 22,990,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث MG0013A استیلابعاد 51*89 سانتی متر محل برش 48.1*86.3 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله دارای قطعات اصلی DEFENDI ایتالیا مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  17,932,200 ریال 22,990,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل MG5089 استیلابعاد 51*89 سانتی متر محل برش 48.1*86.3 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  13,891,020 ریال 17,809,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث MG5084 استیلابعاد 51*89 سانتی متر محل برش 48.1*86.3 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  14,039,220 ریال 17,999,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل MG6010 شیشه ایابعاد 51*90 سانتی متر محل برش 47*86 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  12,346,620 ریال 15,829,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث کد MG5011 استیلابعاد 50*58 سانتی متر محل برش 47*55 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله چهار شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  9,601,020 ریال 12,309,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث MG5014 استیلابعاد 50*30 سانتی متر محل برش 47.6*21.5 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله دو شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  7,541,820 ریال 9,669,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل MG5013 استیلابعاد 51*60 سانتی متر محل برش 48.4*57 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله چهار شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  10,115,820 ریال 12,969,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث MG5010 استیلابعاد 50*85 سانتی متر محل برش 48.1*82 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  13,727,220 ریال 17,599,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث کد MG5012 شیشه ایابعاد 52*62 سانتی متر محل برش 49*59 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه نشکن تعداد شعله چهار شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  9,601,020 ریال 12,309,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل MG5086 شیشه ایابعاد 51*90 سانتی متر محل برش 48*88 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه نشکن تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  13,259,220 ریال 16,999,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل MG5088 استیلابعاد 51*89 سانتی متر محل برش 48.1*86.3 سانتیمتر نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  13,891,020 ریال 17,809,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث MG0061 شیشه ایابعاد 51*86 سانتی متر محل برش 47*83 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه نشکن دارای قطعات DEFENDI ایتالیا تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  19,336,200 ریال 24,790,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل MG5080 شیشه ایابعاد 51*90 سانتی متر محل برش 47*87 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه نشکن تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  13,259,220 ریال 16,999,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث کد MG0065 پلاسابعاد 51*90 سانتی متر محل برش 45.8*83.6 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه نشکن دارای قطعات DEFENDI ایتالیا تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  17,854,200 ریال 22,890,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید گاز رومیزی بیمکث مدل  MG0064 لوکسابعاد 51*90 سانتی متر محل برش 44.6*84.7 سانتیمتر دارای قطعات DEFENDI ایتالیا نمای ظاهری شیشه نشکن تعداد شعله پنج شعله مجهز به ترموکوپل قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع با 25 ماه گارانتی اصلی شرکت بیمکث

  17,698,200 ریال 22,690,000 ریال 22% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود